Ontwerp en realisatie: HETWORKS

Logeer opvang

Boerderij “De Toekomst” biedt ook kortdurende opvang voor maximaal 6 weken (eventueel met een mogelijkheid tot verlenging van 6 weken). Cliënten krijgen een eigen slaapkamer en maken gezamenlijk gebruik van de gezamenlijke woonkamer, de keuken, douche en toilet. Samen met de verwijzende instantie en de cliënt worden er doelen opgesteld voor de verschillende leefgebieden: psychische gezondheid, zingeving en structuur in de dag. De cliënt helpt mee met de werkzamheden in en om het de boerderij. Zowel directe aanmelding als via een instantie zijn mogelijk.