Ontwerp en realisatie: HETWORKS

Logeer opvang

Boerderij “De Toekomst” biedt kortdurende opvang voor maximaal 6 weken met eventueel de mogelijkheid tot verlenging van 6 weken. Cliënten krijgen een eigen slaapkamer en maken gezamenlijk gebruik van de zitkamer, de keuken, douche en toilet. Samen met de verwijzende instantie en de cliënt worden er doelen opgesteld voor de verschillende leefgebieden: psychische gezondheid, zingeving en structuur in de dag. De cliënt helpt mee met taken in en om het huis en kan zichzelf aanmelden . Ook een instantie kan dat doen.