Ontwerp en realisatie: HETWORKS

Crisisopvang

Boerderij “De Toekomst” biedt ook kortdurende opvang voor mensen die tijdelijk een time-out plek zoeken. Dit kan door een crisissituatie thuis of op de woongroep. Maar ook voor mensen die een plek nodig hebben, om de structuur in hun leven te (her)vinden. Het verblijf is voor een duur van 6 weken (eventueel met een mogelijkheid tot verlenging van 6 weken).

Cliënten krijgen een eigen slaapkamer en maken gezamenlijk gebruik van de woonkamer, de keuken, douche en toilet. Het is de bedoeling dat de cliënt zelfstandig kan wonen. Dit houd in, de was doen, koken en persoonlijke verzorging. Voorafgaand aan het verblijf, vind een intake plaats. Bij deze intake is de verwijzende instantie, de cliënt en begeleiding van de boerderij aanwezig. Samen met de verwijzende instantie en de cliënt worden er doelen opgesteld voor de verschillende leefgebieden: psychische gezondheid, zingeving en structuur in de dag. De cliënt helpt mee met de werkzaamheden in en om het de boerderij.